Autismefakta – officielt beskrevet

I de fleste kommuner har man oplevet en meget stor stigning af børn med diagnosen autisme.

Ifølge Videnscenter for Autisme skyldes stigningen, at Danmark i 1994 tilsluttede sig det internationale diagnosticeringssystem ICD 10, ifølge hvilken Aspergers syndrom indgår som en selvstændig diagnose.

Aspergers syndrom er en funktionsnedsættelse, som påvirker den måde personen opfatter, kommunikerer og relaterer sig til andre mennesker på. Straks når vi møder en person, foretager vi ubevidst forskellige vurderinger. Ved en kort iagttagelse kan vi ofte gætte alder og højde. Ved at iagttage ansigt eller stemmeleje kan vi hurtigt fornemme, om personen er glad, vred eller ked af det og kan dermed hurtigt tage vore forholdsregler i den aktuelle situation. Men dette er ikke naturligt for alle. For mennesker med Aspergers syndrom er det svært at aflæse og forstå de signaler, som de fleste af os tager for givet. Derfor er det ofte vanskeligt for personer med dette handicap at kommunikere og indgå i socialt samspil med andre.

Aspergers syndrom skyldes en dysfunktion i hjernen. Medicin kan ikke kurere syndromet. Børn med Aspergers syndrom bliver også voksne med Aspergers syndrom. Diagnosen stilles ud fra observation af adfærd – eller snarere fravær af adfærd (afvigende eller manglende kommunikation, socialt samspil samt forestillingsevne).
Der findes ingen samlede opgørelser over, hvor udbredt autisme er, men udenlandske undersøgelser peger på 0,6 – 0,9 procent af befolkningen.

Coconut with milk splash and leaf on white background